Med samtalet som verktyg
Att hjälpa medmänniskor med problem har präglat Daniel Engströms yrkesverksamma liv under många år. Bland annat har han arbetat flera år inom socialtjänsten med vuxna som har olika typer av missbruk och psykiska funktionshinder. Sedan drygt ett år tillbaka driver han sitt eget företag Tankenavigation Samtalsterapi.
Daniel Engström har en erfarenhet som heter duga. Förutom att vara utbildad behandlingsassistent, mentalskötare och undersköterska har han gått en mängd kurser inom bland annat KBT, CRA, MI och samtalsterapi. Utbildningarna har kommit stegvis, alltmedan möten och arbetsuppgifter har väckt hans nyfikenhet och intresse för samtal. Efter mer än 9 års arbete i Botkyrka kommun där huvudfokus har varit att hjälpa vuxna missbrukare som har olika former av psykiska funktionshinder startade Daniel för drygt ett år sedan sitt eget företag. Från och med januari 2012 driver han sitt företag på heltid
– Tack vare min långa erfarenhet är jag duktig på att bygga upp ett bra samspel med mina klienter, säger Daniel. Jag ser på min roll med ödmjukhet och försöker inte sätta mig på några höga hästar.
Att lyssna och att försöka förstå känslor och tankar är a och o för framgång i alla möten.

Daniel erbjuder både enskilda samtal och parsamtal. Det kan vara såväl familjerådgivning som samtal där den ena parten har problem och där den andre behöver finnas med som stöd och hjälp i processen. Ibland kan samtalen pågå under en längre tid medan det för andra kan räcka med några gånger. Ett enskilt samtal tar omkring 50 minuter och kostar 600 kronor. I framtiden planerar Daniel även att arbeta med föreläsningar och motivationskurser för olika grupper, något han framgångsrikt gjort under sin tid inom socialtjänsten.
– Det viktiga är att den som kommer till mig, är villig att se på sig själv för att kunna arbeta på en förändring, säger Daniel. Jag kan inte göra förändringen åt dem, men jag kan vägleda och hjälpa klienten att få en bättre insikt om sig själv och en bättre tilltro till sina egna förmågor.

Tankenavigation Samtalsterapi

Bransch:
Friskvård

Telefon: 0731-41 69 90


Email:
daniel.engstrom@tankenavigation.se

Hemsida:
www.tankenavigation.se

Adress:
Tankenavigation Samtalsterapi
Björkholmsvägen 136
13252 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN